Många företagsledare som jag pratat med säger att de
har en tydlig strategi. Men den finns inte nedtecknad och den ändras lite
beroende på hur det går för företaget. Det vill säga den strategin finns i
huvudet på företagsledaren. Det blir då svårt att få med de anställda så att de
förstår hur man ska jobba för att uppnå de mål och visioner företagsledaren
har.

Enligt en analys av Scot Armstrong (Strategic Management Journal, 3, 197-211)
så ökar chansen till förbättring med hela 80% om man jobbar systematiskt med
strategisk planering, vilket är signifikant högre än många andra
ledarskapsmetoder. Studier i olika branscher och olika storlekar på företag
bekräftar detta. Skapa din framtid, låt den inte bara hända. Det är skillnaden
på att vara proaktiv eller reaktiv.