För att den strategiska planen ska få så stor effekt som möjligt är det givet att själva metoden är beprövad och innehålla vissa basala delar.

1- Förberedande och analys

Den inledande fasen där man går igenom föregående års plan om det finns någon. Få förståelse för sin omgivning, marknaden samt konkurrenter. Identifiering av möjligheter på marknaden. Analys av styrkor och identifiera områden för utveckling.

2- Strategiska beslut och planering

I denna fas tittar man på strategiska val och definierar den långsiktiga visionen för företaget.

Här tycker jag att man lägger upp sin plan i mindre projekt så att man kan fördela ansvarsområden för att nå sina mål. Här krävs också en eftertanke kring om man ska anställa eller omstrukturera företaget, avdelning eller område. Som nästa steg så får man räkna på hur de ekonomiska resurserna ska fördelas och om man behöver ha in kapital eller om man omfördelar.

3- Handling utveckling och kommunikation

Den här fasen är till att kommunicera ut i organisationen och starta upp de olika projekten så att visionen och strategiska planen i sin helhet sjösätts. Jag föredrar att detta blir lite av en happening för att alla företaget ska förstå och vara med.