Allt strategiarbete börjar med att ägarna stakar ut mål för
bolaget. Sedan behöver VD och ägare diskutera igenom Vision, Mission och
affärsidé så att man har en tydlig samsyn. Man kan även tala om begreppen affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Därefter är det VDs uppgift att upprätta en plan för att nå
visionen som ägarna har satt upp. I ett mindre ägarlett företag är det
naturligtvis ägaren som bygger upp hela strukturen. Detta är ganska
tidskrävande och flertalet företag tar hjälp av en extern konsult med lång
erfarenhet på området, för att få en oberoende kritisk infallsvinkel.

För att kunna utveckla företaget i rätt riktning behöver man
veta var man befinner sig på marknaden, så man gör en marknadsanalys, och man vill veta var man befinner sig bland sina konkurrenter. Att man
bara har en vag uppfattning och inte ha den på pränt gör att man av någon
anledning ändrar målet för företaget ständigt och man har inte en riktig
möjlighet att jobba fokuserat fram till sitt mål. Här kan man behöva uppdatera eller skapa sig en marknadsplan.

Börja med något så enkelt som
en SWOT, jag vet att det finns andra verktyg men SWOT är en enkel modell där du
ser företagets Styrkor, Förbättringsområden, möjligheter och hot. En sådan
analys görs på konkurrenterna såväl som det egna företaget.