Vid flera tillfällen har jag råkat ut för företagsägare som får ett bud på sitt företag och blir så smickrade att de vill tacka ja till det budet. Vad jag alltid säger i den situationen är att vi ska ta tillbaka kommandot.

Vid ett tillfälle så gick vi tillbaka till att göra en riktig företagspresentation så att köparen fick se vad det var han faktiskt lade ett bud på. Och det var mycket mer. Vårt motbudet var mer än det dubbla och det visade vi i en företagspresentation och en värdering av bolaget med en beskrivning av vad Goodwill värdet för det köpande bolaget skulle bli.

Jag rekommenderar alltid företagsägare att lugna ned tempot fundera över situationen och räkna på marknadsvärdet på det egna bolaget innan man vare sig tackar ja eller nej till ett bud. Skillnaden kan vara miljoner i din egen ficka så den här delen är väldigt viktig.

För att öka värdet på sitt företag behöver man inleda med att värdera företaget så att man har en nollpunkt ett utgångsläge. Vanligtvis har en ägare som lagt ned massor av tid och pengar i sitt företag en bild av att det är värt mycket mer än vad det faktiskt är. Jag har varit med om motsatsen också.

När man har utgångsvärdet på bolaget ex 25 miljoner och ägaren har en tanke om att en försäljning ska ske då värdet på bolaget är ex 35 miljoner så får man börja det strategiska arbetet som blir unikt för just det företag som man vill öka värdet på. Strategisk planering och månatliga uppföljningar för att kunna komma tillbaka på spåret med åtgärdsplaner. Notera att man måste kvantifiera sina mål i en strategisk plan för att kunna följa upp och se till att man hela tiden följer planen.

Att nå det värde man vill på bolaget kan ta olika lång tid, från några månader till ibland flera år.

En försäljning av företag kan ta allt från några månader upp till ett år är min erfarenhet.